Gårdarna.
2015- 2016 investerar vi tid och pengar för att få fina gröna gårdar.
Ny möbler, pingisbord, värmelampor i pergolan. Vi minskar ljudnivån, ökar trivsamheten och kanske bidrar till bättre luft, vem vet.

Här vill vi att alla skall kunna trivas och umgås i en behaglig och fin miljö. För att de ska hålla sig fina – både för allmän trevnad och respekt för den som kommer efter och inte minst för att vara rädda om vår investering - vill vi påminna om att Ni skall lämna de snygga och rena efter Er, flyttar ni saker ställ tillbaka de på sin plats.
Våra gårdar är som en resonanslåda tänk därför på ljudvolymen och dina grannar.
Tider, stäng av eventuell musik 22.00 och lämna gården snygg och ren senast 23.00. Tänk på att någon kanske vill nyttja gården tidigt nästa morgon.

Möblerna är till för att sitta i och pingisbordet för att spela på, se därför till att barn inte hoppar på de dels för skaderisk och att de håller längre. 

Värmelampor i pergolan fungerar mellan 16-23, dra en eller två ggr i snöret beroende på hur mycket värme du vill ha. Dra i snöret igen när du lämnar så att de stängs av. 

Vattning och daglig skötsel hanteras av fastighetsskötaren.

Vi behandlar gårdarna då och då med ättika mot alger.

Två gånger om året inför vinter och sommar kommer Karin Zuber att hjälpas oss med underhåll.