Grillen på gården.

Är placerad till höger om pergolan för att minimera störningar till andra boende. BRF underhåller inte grillen utan det är alla medlemmars ansvar att hålla den ren och snygg till den som kommer efter. BRF ansvarar inte för redskap eller dylikt