Om du vill hyra ut din lägenhet för boende måste du alltid ha styrelsens tillstånd först. Förutsättningen för att föreningen skall godkänna uthyrningen för boende är att du har rimliga skäl att hyra ut. Rimliga skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, sjukdom, vård av anhörig eller att du vill pröva att flytta ihop med din partner (godkänns för max 6 månader). Om du mot förmodan skulle hyra ut din lägenhet utan tillstånd kan det leda till att du blir uppsagd och lägenheten blir tvångsförsåld.

Föreningen är väl bevandrade på det här området eftersom vi har hanterat många ärenden under åren och de riktlinjer vi har är utformade utefter våra stadgar, lag och hyresnämnd.
2018 får vi en dom till föreningens fördel i hyresnämnden dvs ett stöd för vårt resonemang. Vi värnar om ett boende i föreningen både för hög trivsel och säkerhet. Vi tittar alltid till vad som är bäst för de som bor i föreningen inte köpare, säljare eller enskilda medlemmars ekonomiska vinningar.

Föreningens policy i uthyrningsfrågor har under lång tid varit restriktiv.
Att vi har valt en sådan linje sedan länge beror på att vi är en relativt liten förening samt vårt läge och erfarenheter.
Det skulle väldigt lätt kunna trilla över till negativa konsekvenser såsom att man inte bryr sig om Vingråen 32 som förening som 2-handshyresgäst. Engagemang är viktigt och att man värnar om tillgångarna och som boende medlem ha sin röst med sig in i stämman etc. Vi har erfarit problem med att att 2-handshyresgäster skräpar ner, trassel med att få tillgång till lägenhet för nödvändigt underhåll osv. Det har varit lägenhetshotell för anställda, inbrott och då vi stängde koden stod en desperat familj i porten utan nyckel eftersom de inte hade mer än kod och medlemmen var utomlands. Osv osv. Exemplen skulle kunna bli många.

En Brf kan alltså säga nej till uthyrning om den har s.k. befogad anledning. En sådan anledning kan vara att föreningen redan har många andrahandsuthyrningar och ytterligare uthyrningar kan påverka den dagliga skötseln av föreningen och det beskrivs ovan. Vidare om medlemmen förvärvat bostadsrätten på ren spekulation och inte har bosatt sig i lägenheten kan detta också utgöra ett exempel på när uthyrning inte tillåts. Man kan säga att ju längre tid bostadsrättshavaren avser att inte nyttja lägenheten, desto svagare blir motiven för att andrahandsuthyrningen ska tillåtas. Vi har dessutom haft tillfälliga AirBnB-gäster varav föreningen har fått påminna medlemmar flera gånger om att det inte är tillåtet överhuvudtaget.

Hotellverksamhet, Airbnb och liknande.
Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta
som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur.
Uthyrningen är alltså av en annan typ än de som lagändringen den 1
juli 2014 – som medförde generösare villkor för bostadsrättshavare
– tar sikte på. Föreningen ger således inte tillstånd till sådan typ av uthyrning.

se även  http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

Blankett som ni finner till höger skall vara ifylld med alla uppgifter och styrelsen tillhanda i god tid innan styrelsemöte mailat som PDF till info@vingraen32.se
Har styrelsen inte blanketten tas inte ärendet upp dvs inget beslut. Ansökan tas endast upp på ordinarie styrelsemöte.
Styrelsemöten hålls en gång per månad (med uppehåll över sommar och jul/nyår). Eftersom ett bokat styrelsemöte kan bli uppskjutet på grund av sjukdom eller andra omständigheter eller att en behandlad ansökan kan resultera i avslag som också ska meddelas den tilltänkta hyresgästen rekommenderas att INTE sätta ett snävare tänkt startdatum än från 2 månader framåt efter insänd ansökan. 
Vi hanterar inga ärenden av denna karaktär enligt annan process än ordinarie styrelsemöte. Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.


Vid en eventuell uthyrning går information från BRF endast till medlem som ansvarar för att informera sin eventuella hyresgäst.
Vi har inga klisterlappar med namn i trapphus eller på postboxar, använd c/o adress