Köpare, säljare och mäklare vi bistår gärna men har begränsade resurser och därmed ledtider. Det är en anledning till att vi har vår hemsida och bland annat denna sektion. Är det något som saknas tipsa oss gärna.

Här har vi samlat de flesta frågor utöver mäklarbilden. För att underlätta för alla vänligen läs igenom HELA hemsidan innan ni skickar över frågor till styrelsen, ni kommer att finna det mesta på dessa sidor.

Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar.  Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.

I samband med tillträde sker ett möte mellan ny medlem och styrelse för en personlig kontakt samt överlämnande av nya "pluppar"


BRF och dess styrelse fyller inte i några formulär utan lämnar det till mäklare och säljare.

Brf Vingråen 32 bildades 1998 och består av 2 hus med 3 uppgångar, Kammakargatan 44, 44A (gården) och Drottninggatan 81B. I föreningen finns totalt 40 lägenheter, varav 1 hyreslägenhet och 2 lokaler, 1 tandläkare och vår största lokal mot Drottninggatan som hyrs av ett eventföretag.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan och Vingråen 32 för Kammakargatan och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32.

Bostadsrättsföreningen och skatteregler.

Mäklarbild
Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till: maklarservice.com.
Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till medlem@hemochfastighet.se. 

Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att mejla till medlem@hemochfastighet.se

Föreningen ansvarar inte får några kostnader i samband med detta utan bekostas helt av säljare/köpare/mäklare. 

Överlåtelse.
Både köpare och säljare bör närvara vid tillsynen av lägenheten vid överlåtelse. Mäklaren skall posta ansökan om medlemsskap, köpehandling, UC samt ett frankerat returkuvert till;
BRF Vingråen 32
Kammakargatan 44
111 60 Stockholm

Överlåtelsen är giltig först efter det att köparen godkänts som medlem av styrelsen.
Kontrollera alltid när nästa styrelsemöte är (ca en gång per månad)  innan tillträde bestäms.

Styrelsen retunerar samtliga ovan handlingar till mäklaren som när allt är klart skall posta dessa samt en kopia på godkännd ansökan om medlemsskap till föreningens kamerala förvaltning

Länkar
Ekonomi
Nycklar

Frågor som ofta återkommer;
- Lägenhetens yta, lämnar föreningen ingen information utan låta mäklaren eller säljaren själv kontrollmäta ytan. Det är helt en transaktion mellan säljare och köpare.
Den uppgift föreningen har om lägenhetsyta är inte alltid tillförlitlig eftersom det dels kan vara fråga om gamla uppgifter och dels att det inte finns någon skyldighet för föreningen att uppdatera uppgifter om lägenhetsytor.
Se även areamätning
- Om säljaren gjort ändringar i lägenheten. En köpare tar alltid över säljarens skyldigheter inne i lägenheten till exempel våtrumsunderhåll, sänkning av tak som ändrar ventilation, flytt/borttag av element etc. Se även renovera & bygga om
- Kan jag flytta, vad är stammens storlek mm.
Vi hjälper till med det vi kan men vissa saker måste sakkunning svara på. Eventuella kostnader för deras tid betalas inte av BRF utan av frågeställare.
- Beräkning av den totala skulden per kvm.
Här finns det olika skolor och beroende på vem som gör beräkningen vilket gör att det kan skilja sig åt markant. Vissa räknar bara på boyta andra räknar på den totala ytan. Vi räknar på den totala ytan,  en medlem är en del av den totala ytan och skuld vilket gäller även trapphus, gemensamma ytor, tvättstuga, cykelrum osv

Kreditupplysning vid ansökan om medlemskap.
En kreditupplysning s.k. "UC" behövs för ansökan om medlemskap i vår förening. Vi har valt att lägga denna uppgift på den ansökande mäklaren eller köpare som ansvar att denna "UC" inkommer till styrelsen. Denna upplysning behövs för alla personer som söker medlemskap.

Pantsättning.
Vår kamerala förvaltare administrerar alla pantsättningar åt oss. Helt enligt våra stadgar debiteras pantförskrivningsavgift och överlåtelseavgift. Medlemmen (köparen) betalar föreningen, vi betalar motsvarande till förvaltaren som fakturerar oss. Läs noga var Pantsättningar skall postas till.

Avgifter vid köp och försäljning av lägenhet.
Avgiftsavier skickas ut en gång per kvartal. Det är säljarens ansvar att köparen får rätt avier tills nya kommer följande kvartal. 

Namnskylten på dörren följer en bestämd standard. Beställningen sker genom styrelsen till fastighetsskötaren då alla papper är på plats. Köpare skall maila info@vingraen32.se de uppgifter som skall stå på skyltar/trapphus, OBS! se till att vara tydlig vilken lägenhet och vilken fastighet etc.
Skylten blir monterad av fastighetsskötaren när den är framtagen. Detta minskar skador på dörrarna (vilket uppstår på sikt när alla annars väljer sin egen storlek och placering) samt att det förstås ser enhetligt och snyggt ut. Din förening tar ut en avgift  från alla nya medlemmar för att täcka kostnader för namnskylt/porttelefon/montering/ plupp till bokningstavla vilket kommer på avgiftsavin, kostnaden varierar beroende på gravyrkostnad, namnetslängd.

El vid köp och försäljning av lägenhet.
Elavgifter skickas ut per kvartal i samband med avgiftsavier.
BRF har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en undercentral. I och med detta får vi ett bättre pris och varje medlem får en lägre avläsningsavgift än en vanlig abonnemangsavgift. Kostnade för elen enligt avläsning kommer på ordinarie avgiftsavi eller hyresavi för de lägenhetshyresgäster vi har. Om avläsningen bryts vid renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.Det är säljare/köpares ansvar att att lösa eventuell elkostnader. Inga separata avläsningar sker vid försäljning.
Till lampor på balkonger finns ett astrour som styr funktionen. Detta tillhör BRF och får inte tas ur drift/bort.

Information till och från Styrelse
För att vår kommunikation mellan varandra skall gå smidigt och snabbt använder vi e-mail för att förenkla och för att snabba på processen.
Vänligen informera om din kontaktinformation omgående. Detta är viktigt för att du inte ska gå miste om viktig information. Är ni fler som äger lägenheten, vill vi ha allas kontaktinformation mailat till info@vingraen32.se Det är medlemmarnas ansvar att föreningen har rätt kontaktinformation.

Juridiska personer eller delat ägande.
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. Föreningen accepterar delat ägande, minsta ägarandel 10%.

Förråd och gemensamma utrymmen.
Tvättstuga Kammakargatan
Källarförråd Drottninggatan
Källarförråd Kammakargatan
2 gårdar