Här finner Ni underlag för årets stämma den 14:e juni kl 16.00 i lokalen Drottninggatan 81b.
- PGA rådande situation håller vi avstånd, Urban Wiman leder via telefon och vi serverar ingeting.

Varje medlem ansvarar för att ha med sig rätt underlag till stämma, inga extra kopior
kommer att finnas på plats.