Här har vi samlat information som kan vara av intresse för våra medlemmar eller för Dig som står i begrepp att köpa en lägenhet i vår förening. Vi hoppas att Du kommer att trivas i den bostadsrättsförening
Du själv är med och äger. Hemsidans syfte är att underlätta för styrelse, medlemmar,  säljare, köpare och mäklare samt primärt informationsfönster till medlemmar.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan 81b och Vingråen 32 för Kammakargatan 44 och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32. Orgnr:769603-4011

Fakturor och pantsättningar skall skickas till vår kamerala förvaltning


Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar. 


 

På förekommen anledning
Föreningen tillämpar strikt praxis och att all otillåten uthyrning även familj kommer att drivas rättsligt med risk för bostadsrättsägaren att både förverka sin bostadsrätt och tvingas betala skadestånd till föreningen.
Hanteringen av andrahandsuthyrningar kräver juridiskt biträde eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att driva sådana ärendet samt att sådant  biträde kostar pengar som kan innebära höjningar av årsavgifterna. Se även 
2018 får vi en dom i hyresnämnden till föreningens fördel dvs ett stöd för ovan resonemang.

En brandsäker jul

I december månad ökar antalet bränder som orsakas av levande ljus jämfört med resten av året, drygt 40 procent av alla ljusbränder inträffar då. Därför är det en god idé att kontrollera brandvarnaren.

Pågående arbeten i fastigheterna.
Inom kort är det soprummet på Drottninggatan som gäller!
Soprumet är i princip färdig men tyvärr kan vi kan inte börja använda det innan det är godkänt och klart av stadsbyggnadskontoret. Börjar vi använda det innan godkännande är det böter som gäller. Vi hoppas att alla papper och godkännande är på plats inom kort och då låses soprum Kammakargatan och pluppar aktiveras. Vi skall då slänga sopor innanför dörren till vänster om porten sett från Drottninggatan. Självklart slänger vi bara hushållssopor, håller ordning efter oss och stänger dörren. Mail kommer att skickas ut när det är dags att börja använda.

Inför vintern titta gärna här
Värme
Snöskottning

loading...