Här har vi samlat information som kan vara av intresse för våra medlemmar eller för Dig som står i begrepp att köpa en lägenhet i vår förening. Vi hoppas att Du kommer att trivas i den bostadsrättsförening
Du själv är med och äger. Hemsidans syfte är att underlätta för styrelse, medlemmar,  säljare, köpare och mäklare samt primärt informationsfönster till medlemmar.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan 81b och Vingråen 32 för Kammakargatan 44 och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32. Orgnr:769603-4011

Fakturor och pantsättningar skall skickas till vår kamerala förvaltning


Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar. 

På förekommen anledning
Om Ni ser något som inte verkar stämma i eller utanför lägenheten kontakta alltid fastighetsskötare Kent Sundberg 070-716 68 73. 
Vissa saker är BRF´s ansvar och andra medlemmens tillika kostnader. Fråga gärna fastighetsskötaren innan han kommer för att undvika missförstånd eller läs stadgar.
 

Inför vintern klicka här

Underhållsarbete
Vecka 3 och 4 gör vi det sista gällande byte av VVS-stam och korrigering källarförråd på Drottninggatan. Vi byter även all belysning mot ny med rörelsevakt.

Vindsförråd Kammakargatan.
21-23 januari kommer BRF att kasta allt och rensa vindarna totalt. 
Efter röjning görs sanering, låsbyte och tillfällig isolering och utrymmet är inte tillgängligt för medlemmar från den 28/1.

Underhållsarbete för en förbättrad inomhusmiljö har gjorts.
En balansering och kartläggning av fastighetens alla element har utförts. Nästa steg är att Qsec kommer tillbaka i vinter för att göra en mätning av ALLA element i ALLA lägenheter. Vi återkommer med mer information när det blir dags.
Vi påminner om vikten av att lufta alla element! Bra information finns under frågor & svar - värme

loading...