Här har vi samlat information som kan vara av intresse för våra medlemmar eller för Dig som står i begrepp att köpa en lägenhet i vår förening. Vi hoppas att Du kommer att trivas i den bostadsrättsförening
Du själv är med och äger. Hemsidans syfte är att underlätta för styrelse, medlemmar,  säljare, köpare och mäklare samt primärt informationsfönster till medlemmar.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan 81b och Vingråen 32 för Kammakargatan 44 och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32. Orgnr:769603-4011

Fakturor och pantsättningar skall skickas till vår kamerala förvaltning


Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar. 


 

På förekommen anledning
Föreningen tillämpar strikt praxis och att all otillåten uthyrning även familj kommer att drivas rättsligt med risk för bostadsrättsägaren att både förverka sin bostadsrätt och tvingas betala skadestånd till föreningen.
Hanteringen av andrahandsuthyrningar kräver juridiskt biträde eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att driva sådana ärendet samt att sådant  biträde kostar pengar som kan innebära höjningar av årsavgifterna. Se även 
2018 får vi en dom i hyresnämnden till föreningens fördel dvs ett stöd för ovan resonemang.

På förekommen anledning

Vi slänger hushållssopor på Drottninggatan som vanligt.
Soprum lastgången Kammakargatan är endast till för vår lokalhyresgäst och är nu låst.

Bordet & bokning på gården
Skörda basilika – låt två bladpar sitta kvar
Om du vill att din basilika ska ge nya blad och växa upp igen bör du inte klippa ner hela plantan. Skörda istället genom att nypa eller klippa av stjälkarna precis ovanför ett bladpar och låt alltid minst två bladpar sitta kvar på varje stjälk. Då bildar plantan nya blad som du kan njuta av länge. Dessutom förgrenar och buskar sig plantan betydligt bättre när du skördar på det här viset vilket också bidrar till en starkare planta och fler blad att skörda.

Nya pluppar

  • Sista chansen att hämta ut nya pluppar innan vi raderar de gamla den 2:a september. Finns att hämta den 1:a september 19.00 - 19.15 på gården
  • När Ni fått nya pluppar kan Ni slänga de gamla.
  • När vi bytt ut alla pluppar kommer tillträde till tvättstugan endast att fungera med plupp inte med nyckel.
  • Nu fungerar det att gå ut källardörr upp till gården med plupp.
  • När Ni använder lastgången Kammakargatan och sedan upp på gården är det viktigt att Ni ser till att alla dörrar stängs ordentligt. Detta slarvas det med allt som oftast, vi vill inte ha objudna gäster hos oss. 
  • Succesivt kommer vi att utöka systemet men ingen tidsplan är satt. 
loading...