Här har vi samlat information som kan vara av intresse för våra medlemmar eller för Dig som står i begrepp att köpa en lägenhet i vår förening. Vi hoppas att Du kommer att trivas i den bostadsrättsförening
Du själv är med och äger. Hemsidans syfte är att underlätta för styrelse, medlemmar,  säljare, köpare och mäklare samt primärt informationsfönster till medlemmar.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan 81b och Vingråen 32 för Kammakargatan 44 och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32. Orgnr:769603-4011

Fakturor och pantsättningar skall skickas till vår kamerala förvaltning


Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar. 


 

Datum för årets stämma
Kallelse till ordinarie stämma har gått ut via e-post 8:e maj
Boka 12 juni 18-21 enligt utskick.
Årsredovisningshandlingar kommer att finnas på hemsidan innan stämman för egen utskrift.

Nya läsare/pluppar
Slutet av maj början av juni byter vi taggläasare och pluppar på Kammakargatan för att ha samma system som bokningstavlan i tvättstuga. Vi återkommer med information om gammla och nya pluppar.

Nytt bord på gården.
Inom kort kommer ett nytt bord då det gamla gjort sitt

På förekommen anledning
Om Ni ser något som inte verkar stämma i eller utanför lägenheten kontakta alltid fastighetsskötare Kent Sundberg 070-716 68 73. 
Vissa saker är BRF´s ansvar och andra medlemmens tillika kostnader. Fråga gärna fastighetsskötaren innan han kommer för att undvika missförstånd eller läs stadgar.

loading...