Här har vi samlat information som kan vara av intresse för våra medlemmar eller för Dig som står i begrepp att köpa en lägenhet i vår förening. Vi hoppas att Du kommer att trivas i den bostadsrättsförening
Du själv är med och äger. Hemsidans syfte är att underlätta för styrelse, medlemmar,  säljare, köpare och mäklare samt primärt informationsfönster till medlemmar.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan 81b och Vingråen 32 för Kammakargatan 44 och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32. Orgnr:769603-4011

Fakturor och pantsättningar skall skickas till vår kamerala förvaltning


Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar. 


 

På förekommen anledning
Föreningen tillämpar strikt praxis och att all otillåten uthyrning även familj kommer att drivas rättsligt med risk för bostadsrättsägaren att både förverka sin bostadsrätt och tvingas betala skadestånd till föreningen.
Hanteringen av andrahandsuthyrningar kräver juridiskt biträde eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att driva sådana ärendet samt att sådant  biträde kostar pengar som kan innebära höjningar av årsavgifterna. Se även 
2018 får vi en dom i hyresnämnden till föreningens fördel dvs ett stöd för ovan resonemang.

Stamspolning

Spolning utav kvarstående lägenheter kommer att utföras tisdag den 1/10 mellan klockan 08.00 – 12.00 och avisering sker per omgående. Se till att Ni släpper in dem så vi inte får merkostnader.

Inför vintern titta gärna här
Värme
Snöskottning


Som ett steg i vår ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan så införs från och med oktober månad 2019 en aviavgift för den som vill fortsätta ta emot avier i pappersformat. Det finns tre alternativ som är helt kostnadsfria och en majoritet av mottagarna har redan valt något av dessa alternativ, e-post, e-faktura eller betalning via autogiro.Information om den nya avgiften har gått ut till samtliga avimottagare tillsammans med avierna för september månad för att tid ska finnas att ändra aviseringsinställningen innan aviseringen för oktober. Avgiften debiteras medlem/hyresgäst och betalas tillsammans med avgiften/hyran.

loading...