Här har vi samlat information som kan vara av intresse för våra medlemmar eller för Dig som står i begrepp att köpa en lägenhet i vår förening. Vi hoppas att Du kommer att trivas i den bostadsrättsförening
Du själv är med och äger. Hemsidans syfte är att underlätta för styrelse, medlemmar,  säljare, köpare och mäklare samt primärt informationsfönster till medlemmar.

Brf Vingråen 32 bildades 1998 och består av 2 hus med 3 uppgångar, Kammakargatan 44, 44A (gården) och Drottninggatan 81B. I föreningen finns totalt 40 lägenheter, varav 1 hyreslägenhet och 2 lokaler.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan 81b och Vingråen 32 för Kammakargatan 44 och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32. Orgnr:769603-4011


Ansökan om medlemskap eller andra medlemsfrågor tas endast upp på ordinarie styrelsemöte en gång per månad - dock ej under jul och sommar.Det vill säga inga ”expressärenden” av någon sort.

Fakturor och pantsättningar skall skickas till vår kamerala förvaltning

På förekommen anledning
Föreningen tillämpar strikt praxis och att all otillåten uthyrning även familj kommer att drivas rättsligt med risk för bostadsrättsägaren att både förverka sin bostadsrätt och tvingas betala skadestånd till föreningen.
Hanteringen av andrahandsuthyrningar kräver juridiskt biträde eftersom styrelsen varken har tid eller kompetens att driva sådana ärendet samt att sådant  biträde kostar pengar som kan innebära höjningar av årsavgifterna. 2018 får vi en dom i hyresnämnden till föreningens fördel dvs ett stöd för vår förenings beslut.

Styrelsens nästa möte är preliminärt 1/3- 2020


Tips just nu!
Värme
Snöskottning

loading...