Kameral förvaltning
Vi har anlitat Rådrum AB för  kameral förvaltning. De aviserar våra avgifter som betalas månadsvis, kostnad för elen som betalas kvartalsvis samt avisering till hyresgäster. Vi föredrar att medlemmars avgifter och el betalas via Autogiro. Kontakta Rådrum AB för att skriva under ett medgivande om Autogiro.

Rådrum AB hjälper oss även med vår budget, bokföring, vårt årliga bokslut, pantsättningar och alla medlemmars kontrolluppgifter för deklarationen. Kontakter direkt med dem gällande den kamerala förvaltningen sker genom Styrelsen, men Du/Ni kan förstås kontakta dem direkt om det är något som rör Er enskilt som avgiftsavisering eller kontrolluppgiften.

Rådrum AB
Hesselmans Torg 5,
Box 3
131 06 Nacka
Tel 08-34 30 13
Fax 08-34 62 05
e-post info@radrum.se
www.radrum.se

Fakturor skall postas till;
Brf Vingråen 32 
FE 560, Kund-ID PRD1573 
105 69 STOCKHOLM 
E-postfakturor
Fakturan, med adressen ovan kan också för miljöns del med fördel skickas med e-post till:
PRD0000@privatgirot.se
Godkända bildformat är pdf, png och tif.
Fakturor betalas på 30 dagar.
Arbeten/fakturor ej beställt av styrelse eller fastighetsskötatare godkänns ej och bestrids.

Pantsättningar skall postas till (gäller även gåvobrev);

BRF Vingråen 32
Box 3.
131 06 Nacka
Pantsättningar och fakturor som inte skickas till ovan adress riskerar att komma bort eller ta längre tid.

Övrig post
BRF Vingråen 32
Kammakargatan 44
111 60 Stockholm