Kameral förvaltning
Vi har anlitat Rådrum AB för kameral förvaltning som kommer att byta namn till Nabo. De aviserar våra avgifter som betalas månadsvis, kostnad för elen som betalas kvartalsvis samt avisering till hyresgäster. Vi föredrar att medlemmars avgifter och el betalas via Autogiro. Kontakta Rådrum AB för att skriva under ett medgivande om Autogiro.

Rådrum AB hjälper oss även med vår budget, bokföring, vårt årliga bokslut, pantsättningar och alla medlemmars kontrolluppgifter för deklarationen. Kontakter direkt med dem gällande den kamerala förvaltningen sker genom Styrelsen, men Du/Ni kan förstås kontakta dem direkt om det är något som rör Er enskilt som avgiftsavisering eller kontrolluppgiften.

Föreningens postadress
All post som inte är fakturor ska skickas till följande adress:
Brf Vingråen 32
HOF 8662, FE 617
107 76 Stockholm

Fakturor skall postas till;
Brf Vingråen 32
HOF 8662, FE 258
105 69 Stockholm

Brf Vingråen 32 (769603-4011) använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor.
Detta innebär att er faktura kommer att skannas in av ett utomstående företag och för att detta ska fungera på bästa sätt behöver vi säkerställa följande saker:

Finns Autogiro ska det sägas upp
Om Brf Vingråen 32 idag använder sig av autogiro önskas autogirot att sägas upp och att ni från och med nu fakturerar Brf Vingråen 32 enligt nedan.

Fakturor via epost
Om ni har hantering för att skicka fakturor via epost önskar Brf Vingråen 32 att ni gör det. Läs mer information nedan.

Fakturor från er ska vara adresserade enligt detta:
Brf Vingråen 32
HOF 8662, FE 258
105 69 Stockholm

Fakturan ska innehålla följande information:
HOF 8662, FE 258 (i adressfältet)
Bank- eller plusgironummer
Fakturanummer (OCR)
Fakturadatum
Förfallodatum
Fakturabelopp
Momsbelopp
Det ska tydligt framgå i fakturaadressen att adressaten är Brf Vingråen 32 och på nästa rad ska det stå 
HOF 8662, FE 258.

Fakturor via epost

Kan ni skicka fakturor via epost är det viktigt att ni följer dessa regler:
Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
Bilagan får vara max 2 MB stor
Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer och blanktecken
Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
Fakturan ska skickas till pax0000@privatgirot.se

Fakturor betalas på 30 dagar.
Arbeten/fakturor ej beställt av styrelse eller fastighetsskötatare godkänns ej och bestrids.

Pantsättningar skall postas till (gäller även gåvobrev);

Brf Vingråen 32
HOF 8662, FE 617
107 76 Stockholm
Pantsättningar och fakturor som inte skickas till ovan adress riskerar att komma bort eller ta längre tid.