Betalningsrutiner avgifter/hyror;
Det är alltid medlem/hyresgästs ansvar att betalning sker i rätt tid.
Betalas inte avgifter/hyror enligt förfallodatum skickas 1 påminnelse därefter Inkasso. Alla extra kostnader betalas av medlem/hyresgäst

Avgifter, hyror, autogiro och mer där till hanteras av
Föreningens NABO.

Medlemmar kan logga in med BankID och se sina avier, ändra aviseringsmetod och se information om sin lägenhet. NABO

Årsavgifterna fördelas enligt gällande stadgar efter insatserna.

Som ett steg i vår ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan så införs från och med oktober månad 2019 en aviavgift för den som vill fortsätta ta emot avier i pappersformat. Det finns tre alternativ som är helt kostnadsfria och en majoritet av mottagarna har redan valt något av dessa alternativ, e-post, e-faktura eller betalning via autogiro.Information om den nya avgiften har gått ut till samtliga avimottagare tillsammans med avierna för september månad för att tid ska finnas att ändra aviseringsinställningen innan aviseringen för oktober. Avgiften debiteras medlem/hyresgäst och betalas tillsammans med avgiften/hyran.