Betalningsrutiner avgifter/hyror;
Det är alltid medlem/hyresgästs ansvar att betalning sker i rätt tid.
Betalas inte avgifter/hyror enligt förfallodatum skickas 1 påminnelse därefter Inkasso. Alla extra kostnader betalas av medlem/hyresgäst

Avgifter, hyror, autogiro och mer där till hanteras av
Föreningens NABO.

Medlemmar kan logga in med BankID och se sina avier, ändra aviseringsmetod och se information om sin lägenhet. NABO

Årsavgifterna fördelas enligt gällande stadgar efter insatserna.

Avgifter
Q4 2022 gör vi en utredningen via Nabo som kallas rättvis avgift vilket resulterar i;
- Vi har aldrig gjort en avgiftshöjning sedan starten av föreningen. Det vi har gjort är att bla baka in kostnaden för bredband istället för att ha den specificerad separat.
- Vi har en mycket väl underhållen fastighet
- Vi har nu uppdaterat vår underhållsplan (50 års framåt) som legat som underlag i analysen som har gjorts

Vi justerar avgifter:
med +12% från den 1/1–2023 och detta justeras på februariavin.
Från och med 1/6-2023 justerar vi avgifterna med ytterligare 10% och detta justeras retroaktivt. Vi behåller även elstödet vi fått, allt detta i ett led av ökade räntekostnader, kostnader generellt samt vi har aldrig justerat vår avgift.

Inför 2024
Justerar vi avgifterna med  + 10%, del av denna justering är en indexreglering.

1/7 -2024.
Trots ovan justeringar ser vi att de ökade kostnaderna så som el, vatten, sopor, fjärrvärme och framförallt räntor gör att vi måste justerar avgiften yttligare vilket informerades om på årsstämman.
 
Som ett steg i vår ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan så införs från och med oktober månad 2019 en aviavgift för den som vill fortsätta ta emot avier i pappersformat. Det finns tre alternativ som är helt kostnadsfria och en majoritet av mottagarna har redan valt något av dessa alternativ, e-post, e-faktura eller betalning via autogiro.Information om den nya avgiften har gått ut till samtliga avimottagare tillsammans med avierna för september månad för att tid ska finnas att ändra aviseringsinställningen innan aviseringen för oktober. Avgiften debiteras medlem/hyresgäst och betalas tillsammans med avgiften/hyran.