Avgifter, hyror, autogiro och mer där till hanteras av
Föreningens kamerala förvaltning.

Årsavgifterna fördelas enligt gällande stadgar efter insatserna.

Inga beslut eller planer på avgiftshöjning