Föreningen är taxerad som äkta förening. 
Mer information finns på Skatteverket.se