Under 4:e kvartalet varje år bestäms budgeten baserat på förslag från BRF´s kamerala förvaltning vilket diskuteras på styrelsmöten Oftast har vi ett gemensamt möte där vi går igenom post för post.