För att skappa trygghet och långsiktighet har vi ringat in våra fem viktigaste huvudområden som samverkar. Det är inget nytt, men vi vill ändå tydliggöra detta för oss och alla medlemmar:

Underhåll - en väl underhållen fastighet minimerar risken för oförutsedda skador/händelser. Detta bevarar/ökar dessutom värdet på våra fastigheter. Om man gör underhåll enligt en plan ökar sannoliken att det kan göras det till en lägre kostnad jämfört om vi hamnar i ett akut läge.

Amortering - lån skapar en av våra största utgifter genom räntekostnader. Vi vill kontinuerligt ha en plan för att amortera på våra lån.

Likviditet - även om vi har budget och planer som håller i sin helhet, är vi helt beroende av vår likviditet - pengar i kassan för att betala våra löpande kostnader och inte minst beredskap för oförutsedda utgifter. Det betyder att våra intäkter kommer in enligt plan och här av våra lokalhyresgäster av avgörande betydelse. För att minimera risk behöver vi ha en buffert.

Lokalhyresgäster - om/när vi har lokalhyresgäster (2 stycken) som har en fungerande verksamhet så att de kan betala sin hyra är de "våra bästa vänner" - det vill säga pengar kommer in och våra planer håller. Om/när vi har lokalhyresgäster med problem blir det genast vårt problem. detta tillstånd kan ändras "från den ena dagen till den andra". Det är inte minst konjukturen som styr detta. Denna risk måste vi alltid ta på största allvar och i beaktning.

Ditt engagemang - är viktigt för vår gemensamma bostadsrättsförening och inte minst för dig själv som individ. Du har all möjlighet att påverka det vad du tycker är viktigt och angeläget gällande ditt boende och din närmaste miljö. Inte minst är ditt engagemang viktigt utifrån att du sannolikt har gjort en stor investering i Stockholm City, vilket har en stor påverkan på din privata ekonomi. Vi tror på kontinuerligt långsiktigt underhåll, kvalité och att varje medlem kan bidra. Vi värnar om ett boende i föreningen både för hög trivsel och säkerhet. Vi tittar alltid till vad som är bäst för de som bor i föreningen inte köpare, säljare eller enskilda medlemmars ekonomiska vinningar.