Vi har under senare år, som går att läsa i årsredovisnigar gjort många stora investeringar/underhåll.