Vi har under senare år, som går att läsa i årsredovisningar gjort många stora investeringar/underhåll.