Avsättning fond yttre underhåll

Från 2017 ändrar vi avsättning fond yttre underhåll från bokföringstekniskt till verklighet. Vi sätter av dessa pengar på ett separat konto för framtida underhåll.