Vår kamerala förvaltare administrerar alla pantsättningar åt oss, gäller även gåvobrev. Helt enligt våra stadgar debiteras pantförskrivningsavgift och överlåtelseavgift.
Medlemmen (köparen) betalar föreningen, vi betalar motsvarande till förvaltaren som fakturerar oss. Det är respektive medlems ansvar att rätt uppgifter är förvaltaren tillhanda.

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:
Rådrum
Hesselmans Torg 5, Box 3
131 06 Nacka 
Märk kuvertet "Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal".
Pantsättningar och fakturor som inte skickas till ovan adress riskerar att komma bort eller ta längre tid.