Vår kamerala förvaltare administrerar alla pantsättningar åt oss, gäller även gåvobrev. Helt enligt våra stadgar debiteras pantförskrivningsavgift och överlåtelseavgift.
Medlemmen (köparen) betalar föreningen, vi betalar motsvarande till förvaltaren som fakturerar oss. Det är respektive medlems ansvar att rätt uppgifter är förvaltaren tillhanda.

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändasnedan länk
NABO

Pantsättningar och fakturor som inte skickas enligt ovan länk riskerar att komma bort eller ta längre tid.