Vår kamerala förvaltare administrerar alla pantsättningar åt oss, gäller även gåvobrev. Helt enligt våra stadgar debiteras pantförskrivningsavgift och överlåtelseavgift.
Medlemmen (köparen) betalar föreningen, vi betalar motsvarande till förvaltaren som fakturerar oss. Det är respektive medlems ansvar att rätt uppgifter är förvaltaren tillhanda.
Pantsättningar skall postas till (gäller även gåvobrev);
BRF Vingråen 32
Box 3.
131 06 Nacka
Pantsättningar och fakturor som inte skickas till ovan adress riskerar att komma bort eller ta längre tid.