Detta innehåller både exempel på vad vi måste rätta oss efter enligt lag och stadgar samt förhållningsregler vi bör hålla oss till för att det ska bli så trivsamt som möjligt för oss medlemmar.
Den är upprättad för att vara "ett enkelt uppslagsverk" för de frågor som rör oss närmast, men gör inga anspråk på att redogöra exakthet gällande varken lag eller våra stadgar. Där måste vi alltid hänvisa till exakta skrivningar vid källan. När det gäller den typ av just reglerade frågor är det dessutom tolkningar, praxis och prejudikat som styr och den världen är förstås omöjlig att ge sig in i.
Vi beskriver detta är mer som råd hur vi bör agera utifrån regleringar.

Vi visar hänsyn till varandra och vi vill vårda och värna om husen för att ge bästa möjliga förutsättning med ett långsiktigt perspektiv. Det är hus från runt sekelskiftet och de ska stå på samma plats länge till, så vi har ett stort ansvar för förvaltningen av husen och inte minst för dess ekonomiska värde som vi
alla har en del i. Det är vad vi medlemmar gör tillsammans, som visar sig i trivsamhet, kvalitet, värde och resultat.

Välkommen!

Till vänster finner Ni snabblänkar att klicka på
 

Information om Fastigheterna

BRF Vingråen 32 bildades 1998 och består av 2 hus med 3 uppgångar, Kammakargatan 44, 44A och Drottninggatan 81B. I föreningen finns totalt 40 lägenheter, varav 1 hyreslägenhet och 2 lokaler - tandläkare och vår största lokal mot Drottninggatan som hyrs av ett eventföretag.

Fastighetsbeteckningen är Vingråen 31 för Drottninggatan och Vingråen 32 för Kammakargatan och Bostadsrättsföreningen heter i sin helhet Vingråen 32.  BRF äger marken.
 

Stadgar Föreningsstämma och Styrelse

Läs igenom våra stadgar. Det är styrande för vår Brf.

Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar innehåller särskilda bestämmelser och vad bostadsrättsinnehavaren ska iaktta vid användning av lägenheten, rättigheter och skyldigheter.

Man kan säga på en lekmans vis att det som inte ryms inom våra stadgar regleras i annan lag och om lagen säger något annat än vad våra stadgar säger (ej uppdaterade efter en lagändring t.ex) är det lagen som gäller. Därför finns det en fördel att se över stadgar med viss frekvens, så att nödvändig uppdatering görs. En förändring av stadgar som vi föreslår kräver två stämmobeslut efter varandra – t.ex. den ordinarie årsstämman och en extra stämma (för att inte behöva vänta till kommande årsstämma).

Ordinarie föreningsstämma hålls varje vår, då medlemmarna också väljer styrelse. På årsstämman väljs styrelsemedlemmar in. I vissa fall kan även stämman fatta beslut. Alla får också en mer ingående information om bland annat vår ekonomi. Styrelsens befogenheter framgår av stadgarna. Önskemål om förbättringar eller andra förslag gällande föreningen kan varje enskild medlem ta upp på stämman i form av att lämna in en skriftlig motion till Styrelsen i rätt tid innan stämman. Vad som gäller framgår av föreningens stadgar.

Ansvar vid underhåll.
Underhåll är en viktig del för att minska skador och kostnader som vi alla delar på. Som medlem är det viktigt att lämna tillträdde till lägenheten när så behövs, kan ni själva inte vara hemma kontakta styrelse eller fastighetsförvaltaren, oftas hanterar entreprenören själv nyckelhantering. Det är ni som lägenhetsinnehavara som ansvarar för att detta sköts, inte styrelsen. Får Ni inte tag i den som aviserat kontakta styrelsen.
Vid uteblivet tillträdde kommer respektive medlem att få betala för de extra kostnader som uppstår vid ett nytt besök. Exempel är stamspolning som sker vart 5:e år, OVK kontroller etc.
 

Information till och från Styrelse

För att vår kommunikation mellan varandra skall gå smidigt och snabbt använder vi e-mail för att förenkla och för att snabba på processen. Vänligen informera om din kontaktinformation omgående. Detta är viktigt för att du inte ska gå miste om viktig information. Är ni fler som äger lägenheten, vill vi ha allas kontaktinformation mailat till info@vingraen32.se Det är medlemmarnas ansvar att föreningen har rätt kontaktinformation.

Generellt går all information utom kallelse till Årsstämma via föreningens hemsida om det inte finns speciella skäl till att dela ut något via brevlådor eller att sätta upp information även i trappuppgångar.

Föreningen har en fysisk brevlåda på Kammakargatan 44, nb. Den töms inte dagligen, utan vanligtvis 1 g per vecka. Vid akut ärende kan du kontakta någon i styrelsen. Det finns alltid aktuell information på hemsidan om vilka som sitter i styrelsen.
 

Juridiska personer.

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.
 

Betalningspåminnelse

Avgift, som inte betalas i tid, orsakar ränteförluster och kostnader för oss. Du debiteras vår kostnad enligt gällande lagstiftning. Upprepade försenade betalningar av månadsavgiften kan innebära att du blir av med bostadsrätten.
 

Bostadsrättsföreningens fakturaadress

Se ekonomi.


Bank
Föreningen har sedan ombildningen till Brf 1999 haft Swedbank som bank.

Lokalhyresgäster

Hyreskontrakten löper på 3 år med uppsägning 9 månader innan kontraktets utgång. I undantagsfall kan längre kontrakt skrivas. Bankgaranti om minst 3 månader skall finnas.

För lokalen Drottninggatan finns det ett stämmobeslut på att det inte får bli en fulländad restaurang. Detta för att undvika att det utvecklas till krogverksamhet med nattöppet och dessutom att det ställer höga krav på hantering.

Om lokalhyresgästen önskar ändra något i sitt kontrakt inom kontraktstiden, betalar de bostadsrättsföreningens samtliga kostnader som kan komma att uppstå. Vi anlitar Urban Wiman som fakturerar oss och sedan fakturerar vi kostnaden vidare till lokalhyresgästen.
 

Fastighetsförvaltning

Kents Rör och Fastighetsservice 

Vardagar 07.00 – 16.00

Går rond i husen och han anlitas dessutom för åtgärder som krävs. Medlemmar kan ringa eller maila felanmälan till Kent direkt när nöden kräver, men det som inte ingår i det som föreningen förvaltar kommer att faktureras medlemmen direkt. När Kent anlitas direkt av medlem, ska styrelsen informeras om detta antingen genom mail till styrelsen eller genom att ringa till någon i styrelsen.

Fastighetsförvaltaren skall årligen upprätta en önskad budget för underhåll och meddela styrelsen.

Service och felanmälan
Vid eventuella fel ska du ringa fastighetsskötaren vardagar 07.00 -16.00 - eller via felanmälan Om ett allvarligare fel av akut karaktär skulle uppstå som t.ex. vattenskador – ring Dygnet runt jouren 08-18 70 00
 

Oaktsamhet

Om medlem skadar fastigheten genom ren oaktsamhet kan medlem bli ersättningsskyldig för den kostnad som uppstår på grund av detta.
 

Namnskyltar

Namnskylten på dörren följer en bestämd standard. Beställningen sker genom styrelsen till Fastighetsskötaren då alla papper är på plats. Skylten blir monterad när den är framtagen. Detta minskar skador på dörrarna (vilket uppstår på sikt när alla annars väljer sin egen storlek och placering) samt att det förstås ser enhetligt och snyggt ut. Din förening tar ut en avgift  från alla nya medlemmar för att täcka kostnader för namnskylt/porttelefon vilket kommer på avgiftsavin.
 

Gemensamma utrymmen, trapphus, dörrar och balkonger

Inga ändringar eller monteringar får ske i eller på fastighetens gemensamma utrymmen och ytor utan godkännande från Styrelsen. Det inkluderar även fasaden inom din balkong.
 

Din lägenhet

I en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för underhåll och reparationer; i en villa är du själv ansvarig. I en bostadsrätt är det lite krångligare, för där är ansvaret uppdelat på dig och föreningen, beroende på skada. Det är föreningens stadgar och lagen som reglerar vad som gäller för underhåll och reparationer av din lägenhet.

Några enkla råd på vägen:

Gör regelbundna kontroller av din lägenhet för att i möjligaste mån undvika vattenskador och andra akuta problem.Följ de regler och stadgar som gäller för reparationer i din lägenhet Du är alltid ansvarig för din lägenhet, även om du hyr ut den i andra hand Rådgör med styrelsen innan du gör några större förändringar eller ombyggnationer av lägenheten.
 

Borra och hamra, andra oljud, fest och fimpar

Visa hänsyn till dina grannar och tänk på att du inte borrar eller hamrar efter klockan 20.00 på vardagar och klockan 17.00 på helger. Tänk även på vilken tid du startar, eftersom det finns de som jobbar oregelbundna arbetstider och behöver sova på morgonen. Framförallt startar vi inte buller och bång på tidiga helgmorgnar utan att aviserat grannar i förväg genom en lapp och vem de kan höra av sig till vid behov. Att borra-spika i fasaden är inte tillåtet då det kan skapa allvarliga och dyra skador.

Självklart får du inte störa dina grannar genom att hålla väsen på annat sätt oavsett tid på dygnet. Respekt och hänsyn för varandra är viktigt. Att det tas extra hänsyn, framförallt på vardagkvällar, genom att ljudnivån på musik/TV/Spel sänks senare på kvällen (22.00 är ett vedertaget riktmärke) känns självklart i en förening där alla vill trivas och inte få störd sömn.

Att ha fest då och då är allas rätt. Det hör till när vi bor som vi gör att ha öppet sinne för det. Dock hör det till att vi sätter upp en lapp och förvarnar grannarna om att det blir fest. Det ökar toleransnivån hos grannarna. Det betyder dock inte att det är "fritt fram" att hålla låda "hela natten". Musiken ska skruvas ner markant (använd sunt förnuft), håll fönster stängda (ljudet studsar på hela gården) och be grannar som röker på balkong/gården att hålla nere ljudnivån och att ta rätt på sina fimpar och eventuella flaskor/burkar! Inga sådana rester på gården som grusar en i övrigt trevlig kväll för värd/värdinna med gäster.

OBS att detta måste gälla utifrån hänsyn och sunt förnuft. Det är hyreslagen som reglerar detta och fall är inte helt solklara ens i rättsalen. I en liten förening som vår måste dessa frågor lösas genom att vi tar hänsyn, pratar med varandra medlemmar emellan och utgår ifrån att vi alla har valt att bo i denna form med nära grannar. Det vill säga "man kan inte låta fritt som i en villa och det blir aldrig riktigt tyst när man bor i en förening mitt i Stockholm City". Sunt förnuft och hänsyn kommer vi längst med!
 

Städning

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen sker 1 gång per vecka och 2 gånger per vecka under vintern.
Tvättstugan städas var 14:e dag.
Storstädning sker 2 gånger per år - maj samt december. Allt för att få det så fint som möjligt till sommar och jul.

Vi brukar också beställa en container 1-2 ggr per år i samband med gemensam vår-/höststäddag som styrelsen kallar alla medlemmar till. Då passar vi på att rensa bort t.ex. trasiga cyklar som inte blivit uppmärkta och annat som behöver rensas bort från våra gemensamma utrymmen.
BRF ansvarar inte för eventuella saker som slängs som inte är uppmärkta,  allmänna utrymmen (gård, vindar, källare) är inte en uppsamlingsplats för diverse tillbehörigheter. Medlemmar kan passa på att rensa lite i egna vrår.

 

Dörrar till gemensamma utrymmen och rökning

Entrédörrar får inte lämnas uppställd. Enda undantag är vid lastning och att den då är bevakad. Entrédörrarna är alltid låsta. Dörrar till förrådsutrymmen får aldrig lämnas olåsta.

Rökning är absolut förbjudet i alla gemensamma utrymmen. Det gäller alltifrån trapphusen till tvättstugor. Tänk på att du eller dina gäster måste stänga dörren in till trapphuset vid rökning på vädringsbalkonger, då det annars drar in röklukt i hela trapphuset.
 

Förrådsutrymmen

Får inte användas till att förvara mopeder, gasoltuber, bensindunkar eller annat brandvådligt. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att utrymmet används rätt. OBS! Ingen förvaring i gångarna.
Gäller även torrfoder till djur eller liknande. Enligt Anticimex innebär det "julafton för råttorna" som vi inte haft påhälsning av på ganska länge nu och INTE vill ha tillbaka. Det spelar ingen roll hur bra tillslutningen än är eftersom rester fastnar på utsidan av behållare och lukt av dessutom upptäcks vid öppning på mycket långa avstånd av känsliga råttnosar... Därför ska och får ingen mat eller torrfoder förvaras i källare eller trapphus.


Vädring skall ske med omdöme

Energikostnaden påverkas direkt om värmen vädras ut felaktigt. Öppna balkongdörren för korsdrag en kort stund för genomgående vädring. Därmed minskar du värmeförlusten och vår kostnad. Tänk speciellt på gemensamma balkongdörrar. Ser du en öppen sådan när det inte är sommar – stäng! Vi eldar för kråkorna annars och det är dyrt! Det betalar vi alla för!
 

Vatten

Se till att vattenkranarna är stängda såväl i kök som i badrum även om vattnet är avstängt. En droppande eller låtande kran skall anmälas snarast till fastighetsskötaren.
 

Ohyra i lägenheten

Om du får problem med detta måste du omgående kontaktar fastighetsförvaltaren. Saneringen ingår i fastighetsförsäkringen.
 

SKÖTSELANVISNING-ENERGIGLAS.
(Gäller för Kammakargatans fönster mot gatan och Drottninggatan mot gården)

 Använd vanligt fönstertvättmedel, rikligt med vatten, och mjuk luddfritrasa eller gummiskrapa.
Använd ej skrapa med metallföremål, såsom skruvmejsel eller stämjärn, ej heller stålull, för att skrapa bort hårt sittande föroreningar. Använd istället Sidol(för glaskeramikhällar)hexan eller vanlig tandkräm för att polera bort föroreningar. Energiglaset sitter i innerbågen, beläggningen är på innerbågens utsida.
SKÖTSELANVISNING-KARMBOTTENPLÅT
Plåtarna som är underhållsfria, och alltså inte rostar, kan med ljummet vatten och vanligt rengörningsmedel hållas rena från damm och smuts.
 

Fyrverkeri

Avfyrande av fyrverkerier och smällare är absolut förbjudet på innergårdar, trapplotter, atriumgårdar, balkonger och terrasser.
 

Fåglar

Matning av vilda fåglar är inte tillåtet. Det kan locka hit möss och råttor.
 

Husdjur

Om du har husdjur bör du känna till vad lagar och förordningar säger om husdjur i bostadsområden. Hundar och katter ska t.ex. hållas under sådan uppsyn att de inte orsakar skada eller att olägenheter inte uppstår för grannar. Rastning får inte ske på innegårdarna i bostadsrättsföreningen.

Ägaren måste alltid sanera efter sitt djur.

Sotning
sker via Stockholms 2:a sotningsdistrikt.