Rättigheter och skyldigheter i bostadsrätten
Att bo i en bostadsrätt är både tryggt och enkelt, men det finns en del saker som är bra att tänka på. Här tar vi upp några av dem. En mer utförlig beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter när du bor i bostadsrätt finns i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen.

Dina rättigheter
Din bostad och gemensamma ytor
Du har rätt att disponera över din bostad och din tomt utan tidsbegränsning förutsatt att du följer föreningens ordningsregler.  
Tillsammans med övriga bostadsrättshavare disponerar du även över gemensamma utrymmen.

Rätt att ta beslut
Du har rätt att vara med och ta beslut på föreningsstämman, liksom att låta dig väljas till olika förtroendeposter i bostadsrättsföreningen. Men tänk på att detta bara gäller medlemmarna i en bostadsrättsförening. En make eller sambo som inte är delägare i bostadsrätten är heller inte medlem i föreningen och har därför inte samma beslutsrätt

Dina skyldigheter
Betala årsavgiften
Årsavgiften, eller månadsavgiften som den ofta kallas, måste betalas senast på angiven förfallodag. Om du har tillträtt din bostadsrätt och dröjer med att betala längre än en vecka efter förfallodagen kan du ha förverkat din nyttjanderätt – alltså rätten att bo kvar. Föreningen har då rätt att säga upp dig. Föreningen behöver inte skicka en påminnelse till dig om du inte har betalat i tid.

Underhålla din bostad
Du ansvarar själv för det inre underhållet av bostaden. Vad det inte underhållet omfattar regleras i föreningens stadgar, men bostadsrättshavaren brukar ha ansvar för till exempel
väggar, golv och tak i bostaden – liksom kakel, sanitetsporslin, golvbrunn och köksutrustning. Underhåll av de utvändiga ytorna är däremot föreningens ansvar.

Ordning och reda
Det är din skyldighet att vårda din bostad och hålla den i gott skick, på din egen bekostnad. Detsamma gäller också eventuell tomt som ingår. Du, liksom de som bor i ditt hushåll och dina gäster, måste också följa de ordningsregler som föreningen har kommit överens om.
Släppa in föreningens representant
Du är skyldig att låta föreningens företrädare komma in i bostaden för tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen ansvarar för.

Föreningen kan ha rätt att säga upp dig
Om du inte uppfyller dina skyldigheter kan du, i värsta fall, ha förverkat nyttjanderätten till din bostad. Då kan bostadsrättsföreningen ha rätt att säga upp dig. Det är mycket ovanligt, men det är viktigt att veta om att det kan hända.