Balkongen, altaner, balkonglådor och markiser

Eftersom balkongerna/altanerna hör till fasaden måste den boende alltid ha styrelsens tillstånd vid åtgärder som ändrar fasaden utseende.
Att borra-spika i fasaden är inte tillåtet då det kan skapa allvarliga och dyra skador.

– Man får inte sätta upp en parabol, markiser eller att glasa in sin balkong/altan utan styrelsens godkännande.

– Balkongen/altanen är en del av fasaden. Därför är det bostadsrättsföreningen som bär ansvaret för underhållet. OBS! ställ inte saker dikt emot fasaden så att fukt kan tränga in, torka upp.

Det finns ingen lag som bestämmer hur ofta man måste besiktiga balkonger/altaner som hör till en bostadsrätt.

Fastighetsägaren ansvarar för att balkonger/altaner är säkra och för att eventuella skador åtgärdas i tid. Om olyckan är framme är det fastighetsägaren som bär ansvaret.

Om en bostadsrättsförening bestämmer sig för att renovera fastighetens balkonger/altaner måste alla medlemmar vara med och dela på notan.

– Ja, alla medlemmar måste vara med och betala oavsett om de har en balkong/altan eller inte.

Föreningen bär dock inte hela underhållsansvaret för balkongerna/altanerna . Den boende ansvarar för det ”inre underhållet” på balkongen/altanen, som till exempel ytbehandling av balkong/altan golvet,lyfta på trallen och göra rent. Föreningen ansvarar för själva betongstommen (det yttre underhållet).

– En bostadsrättshavare ansvarar för att reparera och underhålla sin egen balkon/altangdörr. Men om dörren behöver målas utvändigt så går det under ”yttre underhåll” och då är det föreningen som är ansvarig att vidta åtgärder.

Balkonglådor skall hänga på insidan av balkongen/altaner .Gäller ej de 2 balkonger på Kammakargatan mot gatan som har en original konstruktion sedan huset byggdes.

För markiser, balkongskydd är husets gemensamma färg mörkgrönt.