I fastigheterna har vi installerat brandsläckare i källare, vind och trapphus. I soprum Drottninggatan och Kammakargatan har vi installerat pulversläckare.

BRF har installerat brandvarnare i alla lägenheter. Glöm inte att testa brandvarnare minst en gång per år. Se gärna länken

BRF och stora lokalen Drottninggatan har ett delat ansvar, föreningen ansvarar för att brandlarmet besiktigas/fungerar  Hyresgästen ansvar gentemot myndigheter. Övriga lokaler ansvarar själva gentemot myndigheter 

BRF har ett avtal om underhåll/service med Finlarm AB gällande stora lokalen och brandsläckare

Det är förbjudet att lagra brännbart material i trapphuset;

Det är även förbjudet att lagra brännbart material i källar/vindsgångarna; vi föreslår att du istället förvarar överflödigt material i ditt förråd i avvaktan då vi har tillgång till container;

Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten;