Förvarring av cyklar
Får inte förrekomma  i entréerna eller våningsplan
(ett krav från brandmyndigheten- gäller även barnvagnar)

Cyklar
Får endast ställas upp i placerade cykelställ alt cykelrum
 En ramp finns på Drottninggatan som skall ses som en support, tyvärr kan vi inte välja placeringen av ramperna då vi måste tänka på säkerhet, dörrars placering samt olika höjd på trappsteg mm.
Dörren till gården ställs upp med ett lätt tryck för att sedan enkelt dras igen.

Mopeder/EU får inte ställas på gården eller i cykelrum pga platsbrist. Vi hänvisar till MC parkering vid Kammakargatan 44.

Obrukbara cyklar utan ägarnamn eller delar av cyklar forslas bort när vi har gemensama städdagar.