Vi installerar droppskydd i alla kök för att minimera skador och kostnader för BRF. Dessa får ej tas ur bruk, medlem ansvarar för batteribyte.
Se nedan länk för information

https://www.youtube.com/watch?v=UFCgTcY7TF8