Elabonnemang
Vi har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en egen undermätare.  Kostnaden för el enligt avläsning som kommer på ordinarie avgiftsavi. Kostnaden för avläsningen är per månadsavi just nu 20 kr.
Vi justerar priset per kwh kontinuerligt.

Om avläsnings möjlighet bryts vid tex renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Behöver inte säga upp något vid flytt men det är viktigt att köpare och säljare gör upp om obetalda elräkningar vid överlåtelsen av lägenheten. Inga separata avläsningar sker vid försäljning. BRF har inget ansvar i frågan.

Våra lokaler har separata elabonnemang.

Förenklat består elkostnaderna av tre delar; den förbrukade elen, transporten av elen via elnätet, samt skatter och avgifter till staten. Den sistnämnda delen står för cirka 45 procent av den totala elräkningen.
Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten nära fyrdubblats, Dessutom tar staten ut moms på energiskatten, skatterna har regelmässigt höjts när priset på el gått ner.
Den höga elskatten blir extra betungande för hushållen när priset på el är högt. Under 2018 ökade det genomsnittliga priset på elbörsen med över 50 procent och nådde den högsta nivån sedan 2010.

Tidigare var moms inkluderat i kostnaden men efter riktlinjer är den nu separerad. https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/moms-ska-laggas-pa-el-vatten-och-gas-som-inte-ingar-i-hyran/

Kostnader på en elräkning
Klicka här för detaljerad information