Elabonnemang
Vi har ett centralt abonnemang och varje lägenhet har en egen undermätare.  Kostnaden för el enligt avläsning som kommer på ordinarie avgiftsavi. Kostnaden för avläsningen är per månadsavi 20 kr.
Vi justerar priset per kwh kontinuerligt.

Om avläsnings möjlighet bryts vid tex renovering och servicetekniker måste åka ut är det lägenhetsinnehavaren som står för kostnaden.

Det är viktigt att köpare och säljare gör upp om obetalda elräkningar vid överlåtelsen av lägenheten, BRF har inget ansvar i frågan. Inga separata avläsningar sker vid försäljning.

Våra lokaler har separata elabonnemang.

Kostnader på en elräkning
Klicka här​​​​​​​ för detaljerad information