November 2018 går vi igenom fastigheten med Miljöförvaltningen
Plan och Miljö, Energi och klimat.
Vi går en rundvandring för att hitta eventuella energitjuvar. Vi tittar på byggnadens klimatskal (tak, väggar, grund, fönster och portar), uppvärmningssystem, ventilationssystem, fastighetsel (tvättstuga, trapphusbelysning m.m.). Besöket resulterar i en rapport där de lämnar energirådgivningsförlag.