Vi har ett ventilationsaggregat som är energieffektivt och med värmeåtervinning till stora lokalen.
Vi byter succsesivt ut belysning mot LED.
Vi har viss källsortering.

Vi installerar energiglas succsesivt i fönster.
Nya tvättmaskiner.
Energieffektivisering in värme med Qsec metoden

Alla kan och måste bidra! Har du rinnande kranar/WC kontakta fastighetsskötaren för åtgärd. 
Har du tankar - förslag hör av Dig till styrelsen.

Vår gård med dess plantering bidrar till trivsam miljö för boende, humlor, bin och fjärilar. Vi sätter upp möjligheter för dem att bygga bovilket bidrar till en blommande gård. Kanske bidrar planteringarna till bättre luft, vem vet.