Vi har; 
- ventilationsaggregat som är energieffektivt och med värmeåtervinning till stora lokalen.
- byter succsesivt ut belysning mot LED.
- viss källsortering.

- installerar energiglas succsesivt i fönster.
- Nya tvättmaskiner.
- Energieffektivisering av värme med Qsec metoden
- väl fungerande undercentral

Vi har haft Vattenfall och stockholm exergi på besök och fått bekräftat att vi gjort allt vi kunnat för att vara så effektiva som möjligt i vår energi användning.

Alla kan och måste bidra! Har du rinnande kranar/WC kontakta fastighetsskötaren för åtgärd. 
Har du tankar - förslag hör av Dig till styrelsen.

Vår gård med dess plantering bidrar till trivsam miljö för boende, humlor, bin och fjärilar. Vi sätter upp möjligheter för dem att bygga bo vilket bidrar till en blommande gård. Kanske bidrar planteringarna till bättre luft, vem vet.