BRF har ett antal hantverkare och leverantörer som har utför arbeten i vår fastighet och vissa av dessa använder BRF regelbundet. Alla kostnader betalas av den som kontaktar,  göra ändring och uppdatering av ritningar.

Konstruktör
Jonny Berg 073-525 16 16
vid frågor som avsevärt förändrar planlösningen

Byggnadsingenjör - besiktare:
Johan Hansen  0735- 15 15 16 
johan@cjh.se

Brandskydd
Jan Fägnell
0708 63 61 66
jan.fagnell@verifire.se

Målare:
Christer  Hedin 0709- 72 39 74 
Christerhedin@hotmail.se

El:
Kunskap om vårt elmätarsystem
Mats Tell  073-512 79 49
mats.tell@velent.se

Fastighetsskötare & VVS:
Kent Sundberg  0707- 16 68 73
sundbergvvs@gmail.com

Lås
Lindells Låsservice
Upplandsgatan 7
08- 411 44 01

Porttelefoner
www.bumlinggruppen.se

Plåt/tak - Avtal
MZ plåt

Glas
Tumba Glas

Snickeri:
Mange Råström 070-792 62 30

Säkerhetsdörrar
Svenska Skydd AB

Mattrengöring
www.supportmattvatt.se

Balkongrenovering  
lnbalkong & bygg AB

Styr och regler - Avtal
Schneider-electric

Värmekablar i rännor på tak - Avtal
OLA LINDERHJELMS ELHJÄLP AB
08-724 60 66

Ytskick på gårdar
NCC Roads AB 08-6321614

Spolning av stammar - Avtal
Solna högtryck

Fasadrenovering
Kumla Fasad

Sotning
SKFM Lars Sundström AB - Avtal

Stockholms 2:a sotningsdistrikt
08-663 47 15
bokning@sotarenstockholm.nu

OVK
Torbjörn Eld 
070-636 00 43
torbjorn.eld@wiabservice.se

Tvättstugan - Avtal
Stuvsta Vitvaruservice  08 - 779 50 50
www.stuvstavitvaruservice.se

Isolering av rör
Belisol AB 08-760 32 70

Planteringar på gården - Avtal
Karin Åsander Zuber (kommer vår - höst och underhåller)
070-574 61 55
karin.zuber@gmail.com

Elavläsning - Avtal
www.infometric.se

Service/underhåll fläktar - 


Brand - Avtal
Brandsäkra
www.brandsakra.se

Det lilla, stora byggföretaget runt hörnet
www. prenadabygg.se