Vad betyder Vingråen.
Det är en äldre bestämd form av vingrå, d.v.s. en rå ('tvärstång') på en kvarnvinge. Namnet vittnar om en tid då det fanns väderkvarnar i staden.

Kammakargatan

Ursprunget till namnet är inte säkerställt, men under 1600-talet lär ett flertal kammakare ha bott på gatan. På 1600-talet fanns namn som Östanvädersgatan och Kammackare Gathun.

Kammakargatan 44
Vingråen 32 uppfördes mellan 1906 och 1907, och ritades av arkitekt Gustaf Virtus Detthoff, född 16 juni 1866 i Fågelås, Skaraborgs län, död 19 april 1948 på Lilla Essingen, Stockholm. 
Efter sin utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan öppnade Detthoff eget arkitektkontor och står bakom cirka 40 hus i staden, de flesta från 1900-talets första decennium. Vingråen 32 är ett mycket vackert och välbevarat jugendhus där man från gatan kan beundra välvda och spröjsade fönsterbågar, två burspråk och en portik med sirlig dekor och No 44 inmejslat i sten. Fastigheten är grönklassad i Stockholms stads bebyggelsehistoriska klassificering, vilket innebär att byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt.
 

Drottninggatan 81b

Fastigheten Vingråen 31  är gulklassad
Bostads- och kontorsfastighet.
Byggnadsår 1931-34, arkitekt E Bernhard, byggherre Bostadsföreningen
vingråen 31, byggmästare T Nilsson. Fastigheten
har genomgått några smärre ombyggnader.
Gathus, 5 vån och gårdsflygel, 3 vån. Gatufasad: gul
och brunröd slatputs, vån 1 tr kopparplåtinklädd. Gårdsfasader:
gulbrun slätputs. Rött plåttak.
Entré, trapphus och vilplan: golv och trappor av brun
kalksten, hiss i trappspindeln, mörkfernissade fyllningsdörrar
av ek, sopnedkast.

OMRÅDESHISTORIK:
Vid den stora stadsplaneringen av Norrmalm som tog sin början år 1637 var Drottninggatan tänkt som huvudled för den del av malmen som låg väster om Brunkebergstorg. På den karta som har ansetts uppritad av Anders Torstensson 1636 har den planerade gatan fått namnet "Stoore Konnungz gatun" men finns även benämnd "Dronningegatan", en namnform som motsvarar det genuina och åtminstone för äldre stockholmare välkända uttalet "Dronninggatan". Detta var f.ö. sett som en hyllning för den minderåriga drottning Kristina.


BRF VIngråen 32

Bildades 1998