Vad betyder Vingråen.
Det är en äldre bestämd form av vingrå, d.v.s. en rå ('tvärstång') på en kvarnvinge. Namnet vittnar om en tid då det fanns väderkvarnar i staden.

Kammakargatan 44

Ursprunget till namnet är inte säkerställt, men under 1600-talet lär ett flertal kammakare ha bott på gatan. På 1600-talet fanns namn som Östanvädersgatan och Kammackare Gathun.

Fastigheten Vingråen 32 som är uppförd 1907 är grönklassad.

Gustaf Virtus Detthoff, född 16 juni 1866 i Fågelås, Skaraborgs län, död 19 april 1948 på Lilla Essingen, Stockholms län var en svensk arkitekt, verksam i Stockholm kring förra sekelskiftet. Detthoff studerade i huvudstaden i slutet av 1800-talet och öppnade sedan egen byrå. Han står bakom ett 40-tal hyreshus i staden.

Drottninggatan 81b

Fastigheten Vingråen 31  är gulklassad
Bostads- och kontorsfastighet.
Byggnadsår 1931-34, arkitekt E Bernhard, byggherre Bostadsföreningen
vingråen 31, byggmästare T Nilsson. Fastigheten
har genomgått några smärre ombyggnader.
Gathus, 5 vån och gårdsflygel, 3 vån. Gatufasad: gul
och brunröd slatputs, vån 1 tr kopparplåtinklädd. Gårdsfasader:
gulbrun slätputs. Rött plåttak.
Entré, trapphus och vilplan: golv och trappor av brun
kalksten, hiss i trappspindeln, mörkfernissade fyllningsdörrar
av ek, sopnedkast.

OMRÅDESHISTORIK:
Vid den stora stadsplaneringen av Norrmalm som tog sin början år 1637 var Drottninggatan tänkt som huvudled för den del av malmen som låg väster om Brunkebergstorg. På den karta som har ansetts uppritad av Anders Torstensson 1636 har den planerade gatan fått namnet "Stoore Konnungz gatun" men finns även benämnd "Dronningegatan", en namnform som motsvarar det genuina och åtminstone för äldre stockholmare välkända uttalet "Dronninggatan". Detta var f.ö. sett som en hyllning för den minderåriga drottning Kristina.

BRF VIngråen 32

Bildades 1999