Drottninggatan 81b
har alla källarförråd, viss justering kommer att ske.
Kammakargatan 44
Har alla fått nya källarförråd i gatuhus och i gårdshuset 2018.
Alla vindsförråd skall vara tömda senast 31/12-2018 då vi skall tömda för sanering av angrepp på trä i tak. Det som finns kvar efter 31/12-2018 kommer att slängas.