Porttelefoner
Kammakargatan är borttagen.
Vid försök att laga systemet dömdes det ut på plats av kontaktad expertis, den går troligen inte att laga alls (inkl hos de begränsade antal lägenheter som fortfarande har luren kvar) eller är mycket svårt. Troligen skulle det i så fall hamna i häraden av ett helt nytt modernt system.

Offerter har tagits in för ett helt nytt modernt system vilket i så fall skulle täcka hela BRF. Kostnaden skulle hamna mellan 300-400.000.

Styrelsen bedömde inte frågan som akut och har därför av tidsmässiga och ekonomiska skäl bordlagt den för prioritering när uppdatering av underhållsplan görs.

Drottninggatan går det via fasta telefonnätet. Varje lägenhetsinnehavare måste meddela fastighetsskötaren vilket nummer som skall programeras, fast eller mobilt

Porttelefon, "främmande i huset" och inbrott i källaren
Tänk på följande når det gäller porttelefonen: Släpp helst inte in reklamutdelare. Om du ändå vill släppa in en reklamutdelare som ringer på din porttelefon, förvissa dig då också om att du själv får reklam genom din brevlåda inom några minuter. Om inte, bör du undersöka vem du släppt in. Släpp aldrig in någon obehörig i trappan!

Var uppmärksam om du ser någon som inte verkar tillhöra föreningen och inte vara på väg till någon. Det är ganska riskfritt att fråga när man känner sig osäker "vem söker du? Kan jag hjälpa dig?" eftersom det upplevs som trevligt av den som ska hälsa på någon och blir osäker på var de ska ta vägen. Alltså kan vi alla ta för vana att göra så när situationen uppstår. Man känner ofta genom magkänsla när "något inte står rätt till". Om du inte själv vill agera för att det upplevs som obehagligt - vänd dig till någon i Styrelsen.

Vi har så långt det är möjligt, genom flera åtgärder, försökt förhindra att fler inbrott görs i fastigheternas källarkontor, lägenheter. (vi hade en våg för många år sedan då det var upprepade inbrott). Spoliera därför inte våra ansträngningar genom att vara slarvig med vem du släpper in i huset samt de nycklar du utkvitterat till våra gemensamma utrymmen.