Vi har ett avtal med MZ plåt AB  som under vintersäsong sköter  snöskottningen samt isröjning på fastigheternas tak. 
För att undvika komplikationer och onödiga olyckshändelser!
Ställ undan eller flytta trädgårdsmöbler, krukor och liknande, dra in markiser, cyklar osv där snö och is hamnar när de skottar ner från taken på balkonger, altaner och gårdar.

Möbler etc får aldrig stå dikt mot väggar då det kan orsaka fuktskador. Måste finnas ett mellanrum så fukt kan torka.

BRF Vingråen 32 ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå i samband med ovan arbete då detta är ett nödvändigt underhållsarbete tillika ett ansvar enligt lag.