Sopnedkastet är endast till för hushållsavfall som ska vara väl förpackat innan det kastas ner i sopnedkastet placerat vid gårdsdörr Drottninggatan. Det är inte tillåtet att kasta sopor i sopnedkastet mellan kl. 23.00 - 06.00 då ljudet fotplantar sig genom hustet.

Soprum lastgången Kammakargatan är endast till för vår lokalhyresgäst och är nu låst.

Kärl för källsortering, (tidningar, kartong, flaskor och lampor/batteri) finns på Kammakargatan ingång via gallergrindar innanför dörr ned till vänster i gången.

Vi kan alltså sortera i avsett kärl och slippa gå iväg med detta vilket underlättar för oss alla. Det gäller att alla sköter detta genom att hålla ordning och följa anvisningarna och INTE ställa annat vid sidan eller göra så att kärlen svämmar över.
Allt övrigt hänvisar vi till Roslagstulls återbruk