Föreningen har ett avtal med Solna Högtrycksspolning AB som sköter om spolning av våra stammar. 1 gång per år för de nedre stammarna och vart 5:e år gör vi hela fastigheten. Solna Högtrycksspolning AB hanterar alla frågor i samband med spolning.