Föreningen har ett avtal med Solna Högtrycksspolning AB som sköter om spolning av våra stammar vilket är ett viktigt underhåll för att slippa översvämningar och längre hållbarhet på våra stammar.
1 gång per år för de nedre stammarna och vart 5:e år gör vi hela fastigheten. Solna Högtrycksspolning AB hanterar alla frågor i samband med spolning .
Viktigt att VVS installationer är godkända och klarar av nödvändiga underhåll. Om installationen inte klarar av underhåll måste detta åtgärdas och betalas av medlem. Är Du osäker på din installation kontakta fastighetsskötaren för råd, även detta betalas av medlem