• Alla element är din BRFs ansvar/egendom och INGA arbeten får göras utan styrelsens godkännande.
  • Alla element är installerade och placerade av en anledning - ge rätt värme i lägenheten.
  • Hösten 2018 optimerar vi systemet genom Qsec - metoden. vilket innebär att vi har kartlagt alla element och optimerat driften för en jämn värme hos alla.
  • Element får INTE tas bort då det påverkar värme hos Dig och övriga i fastigheten. 
  • Element får INTE läggas till då det påverkar värme hos Dig och övriga i fastigheten.
  • Att ändra rumsdisposition påverkar värmeflödet i lägenheten. Läs renovera innan ändring sker.I de fall en ändring av rumsdisponering godkänts kan det vara nödvändigt att byta element för att klara värmeförsörjning. Alla kostnader betalas alltid av beställare och eventuella nya element blir BRF`s. 
  • Eventuell flytt av element kan godkännas men först efter kontroll av Qsec, fastighetsskötare och godkännande av styrelsen. Alla kostnader betalas av beställare.
  • Arbeten med element får endast göras av BRF´s utvald entreprenör.
  • Arbeten med värmesystemet kan endast göras mellan juni-september då systemet är avstängt.
  • Vid oaktsamhet får medlem ansvara för eventuella kostnader
  •  Det kan dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element om din lägenhet ligger i slutet av värmesystemet. Det kan därför vara bra att ha lite tålamod vid väderomslag. Det varma vattnet är på väg till dig.


Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid och på hösten när utomhustemperaturen ligger stabilt under 10-15 grader sätts värmen igång igen kan det bildas luftfickor som gör att de inte blir riktigt varma. I ett hus med flera våningar samlas i regel luften i elementen högst upp i huset. Om du bor på den översta våningen är det extra viktigt att lufta elementen med jämna mellanrum.
En beskrivning. eller https://www.youtube.com/watch?v=Mu530wCF5hI

Se även Ventilation/OVK

För att förebygga problem med element och värme kan man själv motionera vredet genom att ett par gånger om året vrida vredet fram och tillbaka några gånger. 

Väderomslag
Tvära kast i temperaturen gör att det blir svårt för centralen att snabbt ställa om.

Att bygga in element - minskar uppvärmingen i din lägenhet avsevärt.
Notera att i lägenheter där element byggts in och element inte kan nås kommer åtgärder att behöva göras för att ta fram element.

Det åligger lägenhetsinnehavaren att säkerställa att husets befintliga element kan ”göra sitt jobb” och att BRF kan nå och underhåll element. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för kostnader i lägenheten för att öppna/ta fram element. Det har i detta fallet ingen betydelse om det gjorts av tidigare innehavare eller ej.  

Våra fastigheter har några fristående ytterväggar, dvs ingen fastighet ligger intill vilket gör att det blir ett större kallras. 
Tänk på att fastigheterna är byggda enligt standard sekelskiftets början.

Tips
Ställ möbler en bit från elementen och se till att gardinerna inte hänger ner över elementen. Varmluften från elementen måste kunna spridas ut i rummet.

Vädra snabbt och effektivt när det är kallt ute, max fem minuter.

Använd bara fläkten när du lagar mat. Om fläkten eller spiskåpan står på i onödan dras värmen ur och ersätts med kall luft.

Stäng inte och täpp inte för tilluftsventilerna i ditt boende. Värmesystemet samspelar med ventilationssystemet och fungerar inte som det ska om inte rätt mängd friskluft kommer in. Risken blir att det bildas undertryck, kall luft kommer in på andra ställen och det upplevs kallare.