• Element får INTE tas bort, flyttas eller läggas till då det påverkar värme hos Dig och övriga i fastigheten. Hösten 2018 optimerar vi systemet genom Qsec - metoden. vilket innebär att vi har kartlagt alla element och optimerat driften för en jämn värme hos alla.
  • Arbeten med element får endast göras av BRF´s utvald entreprenör efter godkännande av styrelsen och uppdatering av Qsec.
  • Arbeten med värmesystemet kan endast göras mellan juni-september då systemet är avstängt.
  • Vid oaktsamhet får medlem ansvara för eventuella kostnader
  •  Det kan dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element om din lägenhet ligger i slutet av värmesystemet. Det kan därför vara bra att ha lite tålamod vid väderomslag. Det varma vattnet är på väg till dig.


Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid och på hösten när utomhustemperaturen ligger stabilt under 10-15 grader sätts värmen igång igen kan det bildas luftfickor som gör att de inte blir riktigt varma. I ett hus med flera våningar samlas i regel luften i elementen högst upp i huset. Om du bor på den översta våningen är det extra viktigt att lufta elementen med jämna mellanrum.
En beskrivning. eller https://www.youtube.com/watch?v=Mu530wCF5hI

Se även Ventilation/OVK

För att förebygga problem med element och värme kan man själv motionera vredet genom att ett par gånger om året vrida vredet fram och tillbaka några gånger. 

Väderomslag
Tvära kast i temperaturen gör att det blir svårt för centralen att snabbt ställa om.

Att möblera framför ett element minskar cirkulationen av värme avsevärt.

Att bygga in element - minskar uppvärmingen i din lägenhet avsevärt.
Notera att i lägenheter där element byggts in och element inte kan nås kommer åtgärder att behöva göras för att ta fram element.

Det åligger lägenhetsinnehavaren att säkerställa att husets befintliga element kan ”göra sitt jobb” och att BRF kan nå och underhåll element. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för kostnader i lägenheten för att öppna/ta fram element. Det har i detta fallet ingen betydelse om det gjorts av tidigare innehavare eller ej.  

Våra fastigheter har några fristående ytterväggar, dvs ingen fastighet ligger intill vilket gör att det blir ett större kallras. 
Tänk på att fastigheterna är byggda enligt standard sekelskiftets början.