Projekt & Underhåll

Bostadsrättsföreningen har under hösten 2022 upprättat en ny digital underhållsplan som följs upp årligen. Vi följer den efter bästa förmåga – det vill säga vad vår ekonomi och kommande likviditet tillåter. Även om vi ser stora fördelar med att anlita dem som känner fastigheterna sedan tidigare och som vi har erfarenhet av och därmed oss själva som referenser, finns det ibland anledning att ta in flera offerter för att jämföra priser.  Vi tror på kontinuerligt långsiktigt underhåll, bygga relationer med leverantörer för långsiktighet (de som särskilt nämns på hemsidan), kvalité och att varje medlem kan bidra. Vi arbetar för att minska förenings enegiförbrukning tillika kostnader.

 

Projekt och underhåll.

UNDERHÅLL - Rensning av balkonger för avrinning Drottninggatan mot gården 
UNDERHÅLL - Rensning av balkonger för avrinning Kammakargatan mot gården 
ANSVAR- Underhåll av hyreslägenhet.
ENERGIBESPARING - isolering av vindar Kammakargatan  

Genomförda projekt & underhåll.

2024

ANSVAR-
  Återkommande OVK och Radon besiktning 

2023
UNDERHÅLL - 
Hissen Drottninggatan
UNDERHÅLL - Byte av elmätare i båda fastigheterna
UNDERHÅLL - Uppdatering av styrenhet belysning balkonger
ANSVAR-  Årlig besiktning av tak.

2022
ANSVAR-  
Undersökning rätt avgift i föreningen.
UNDERHÅLL - Fasad gården vid vindsvåning Drottninggatan 
ANSVAR- Uppdatering av underhållsplan samt digitalisering
ANSVAR-  Årlig besiktning av tak.
UNDERHÅLL - Årlig spolning av liggande stammar
UNDERHÅLL - Underhåll av entrégolv Kammakargatan 
UNDERHÅLL - nya entrémattor
ANSVAR- Brandsäkra fastigheterna.
ANSVAR- Installerat droppskydd i alla kök för att minimera skador.
ANSVAR- Brandinspektion
ANSVAR- Genomgång inför nya regler 2023 för sophantering.
UNDERHÅLL - fönster/bleck Drottninggatan/ Kammakargatan

2021
ANSVAR- Energibesiktning
ANSVAR- Syn av tak
UNDERHÅLL- Nytt torkskåp
SÄKERHET - Elektroniska lås/porttelefon Kammakargatan/Drottninggatan 
UNDERHÅLL - fönster/bleck mot gatan Drottninggatan. 
UNDERHÅLL - fönster/bleck mot gården Drottninggatan.  

2020
UNDERHÅLL -
Syn av våra tak samt mindre underhåll
UNDERHÅLL - byte av liggande VVS- stammar källaren Drottninggatan
UNDERHÅLL - Ny cirkulationspump vindslägenheter Drottninggatan
UNDERHÅLL - Service tvättstugans maskiner

2019
UNDERHÅLL - 
Ny sophantering
UNDERHÅLL - relining inmurad stam Drottningatan som betjänar lokal.
UNDERHÅLL snösmältningssystem på tak
UNDERHÅLL ny magnetventil UC
UNDERHÅLL spolning av alla liggande och stående stammar.
UNDERHÅLL byte av liggande spillvattenstam Kammakargatand gårdshus
UNDERHÅLL av plåt lanternin gården.
UNDERHÅLL Kontroll och ev byte av stuprännor Kammakargatan mot gården pga av läcka.
UNDERHÅLL Avveckling av vindsförråd samt sanering Kammakargatan
UNDERHÅLL Justering av källarförråd Drottninggatan
UNDERHÅLL Nytt bord gården

2018 
UNDERHÅLL Syn av tak inför vintern
UNDERHÅLL Byte av liggande VVS stam Drottninggatan
UNDERHÅLL Målning trappa nödutgång Drottninggatan
UNDERHÅLL- Stammspolning årlig av nedre liggande stammar. Alla stammar vart femte år.
UNDERHÅLL- Målning av golv i källaren Drottninggatan
ENERGIBESPARING - ANSVAR Genomgång av fastigheterna med Miljöförvaltningen Plan och Miljö, Energi och klimat
UNDERHÅLL -Postboxar i entré Kammakargatan pga nya lägenheter och krav.
UNDERHÅLL- ENERGIBESPARING Injustering av alla element/värme
UNDERHÅLL- Nya blomlådor till pergolan
UNDERHÅLL- Digital bokningstavla till tvättstugan.
ÄKTA BRF - Försäljning av 4 nya lägenheter
UNDERHÅLL- Nya källar/cykel förråd Kammakargatan gatuhus.
UNDERHÅLL - Nya maskiner tvättstugan

2017
UNDERHÅLL -
Lokalsanering Kammakargatan till 4 lägenheter 
UNDERHÅLL - Ventilationskanal fasaden Kammakargatans gård
UNDERHÅLL - Ändrar vattenabonnemang från två till ett.
UNDERHÅLL - Montering skydsplåt mot fasad på alla balkonger
UNDERHÅLL - Nya låskolvar/vred till hissar på alla plan i båda fastigheterna
UNDERHÅLL - Byte av alla VVS och värmestammar Kammakargatans källare. 
ENERGIBESPARING - ANSVAR
 underhåll av ventilationsaggregat till stora lokalen.
UNDERHÅLL- Nya källarförråd Drottninggatan för att göra plats för ny lägenhet
UNDERHÅLL- Nya källarförråd Kammakargatan gårdshus
UNDERHÅLL - Nya hisslarm
UNDERHÅLL - Nya element i stora lokalen
UNDERHÅLL - Renovering av skorstenskanaler/ventilation Drottninggatan

2016
ÄKTA BRF 2017 -
löpande
UNDERHÅLL - ENERGIBESPARING - byte av utomhusgivare & cirkulationspump för värme  27.000
UNDERHÅLL - Syn av tak inför vintern
UNDERHÅLL - Tillverkar nät till gårdsbrunnar
UNDERHÅLL - Ny vattenpump Drottninggatan 30.000
UNDERHÅLL - Diverse källaren Drottninggatan
UNDERHÅLL - ANSVAR Ansluter undercentral till fjärrstyrning. Ca 60.000
ENERGIBESPARING - Diverse rensning av gammal el. Ca 25.000
UNDERHÅLL - Justering av samtliga hissdörrar Kammakargatan
ENERGIBESPARING - UNDERHÅLL - Byte av ventiler värme av äldre standard, pga asbest måste vi även byta rör. Ca 150.000
UNDERHÅLL Installation av "filter" för att minska partiklar i vårt värmesystem för Kammakargatan.
UNDERHÅLL - ANSVAR Värmepaket/service till fläktsystem för lokal Ca 40.000
UNDERHÅLL - Stammspolning (årlig av nedre stammar/gårdsbrunnar)
UNDERHÅLL - Målning av golv i soprum.
UNDERHÅLL - Garantiarbete fönster mot Kammakargatan. 
UNDERHÅLL - Rengörning av entréemattorna.
UNDERHÅLL -
Diverse gården.
ENERGIBESPARING - Byta till LED lampor i trapphus och installerar rörelsevakt.
ANSVAR - Sätter brytbläck på dörrar Drottninggatan
UNDERHÅLL - Belysning gården Kammakargatan
UNDERHÅLL - Målning av golv i källare KG gårdshus. Ca 5.000
TRIVSEL - Pingisbord till gården Ca 10.000
UNDERHÅLL- Pga frysskada görs en del moderniseringsarbete i fläktrummet. Ca 60.000

2015
ANSVAR - Uppdatering av underhållsplan
UNDERHÅLL - Rensar i förråd i källaren Kammakargatan
ANSVAR - Vi sätter pulversläckare i soputrymmen Ca 8.000
ANSVAR - Värmeslingor tak mot gårdarna. Ca 200.000
UNDERHÅLL - Rengörning av entréemattorna. Ca 6.000
UNDERHÅLL - Vi gör i ordning nytt cyckelrum på gården. Ca 30.000
UNDERHÅLL - ANSVAR service av fläktar för lokaler, 2 ggr/år
UNDERHÅLL - Läckage i trappan ned till källaren på Kammakargatan.
TRIVSEL - plantering, krukor, blommor, ljus på gårdarna Ca 170 000.
SÄKRA INTÄKT/TRIVSEL  - Arbete med lanterninen för att begränsa ljudutsläpp Ca 250.000.
ENERGIBESPARING - arbete med värmesystem, rensa och modernisera i fläkthuset. Ca 120.000.
UNDERHÅLL - Besiktning av tak och diverse åtgärder
ÄKTA BRF 2017 - Areamätning av fastigheterna. Ca 40.000
OVK- Arbete för godkänd OVK 2015. Ca 300. 000
UNDERHÅLL - Montering av fasadplåt Drottninggatan
SÄKERHET - Monterar brandsläckare i källare,trapphus, vindar med avtal för årlig kontroll även för brandlucka på Drottninggatan.
ENERGIBESPARING - Vi sätter borst mot golv på entrédörr för att minska drag samt ny sparkplåt för att dölja borsten.
UNDERHÅLL - Service av samtliga maskiner i tvättstugan.
ANSVAR - Ställer i ordning ett arkivutrymme för BRF
OVK - kontroll av avluftning/utkastare Drottninggatan
ANSVAR- Råttsäkrar VVS in Drottninggatan.

2014
ANSVAR - Uppdatering av underhållsplan.
OVK- Rengörning och inventering av Im-från-tillufts kanalen i alla lägenheter. Ca 40.000
UNDERHÅLL -Byter uttjänta avloppsrör/brunn i tvättstuga och WC´s golv, nytt ytskick, ny ventilation med till och från luft. Ca 180 000
UNDERHÅLL - Byter gammal avläsningsutrustning för el från modem till kabel.
UNDERHÅLL - Vi sätter 5 st skorstensskydd (prärievagnar) Kammakargatan pga läckage Ca 35.000
UNDERHÅLL - Diverse i hyreslägenhet.
UNDERHÅLL Installation av "filter" för att minska partiklar i vårt värmesystem för Kammakargatan.
UNDERHÅLL Byte av gamla ventiler värme tvättstugan
UNDERHÅLL Spolning av avloppsstammar i båda fastigheterna. Ca 60.000
UNDERHÅLL- ENERGIBESPARING  Byte av uttjänta takfönster Drottninggatans gårdshus. Ca 150.000
UNDERHÅLL Uppgradering av strömförsöjning till tvättstugan.
ENERGIBESPARING Byte av gamla balkongdörrar Drottninggatan med isolerglas/dörrar som håller tätt.
TRIVSEL Bättre belysning utanför portar och fasader. Förutom att det blir snyggt hoppas vi att vi får mindre "häng" utanför portar av våra grannar.
TRIVSEL Vi ansluter oss till stadsnätet- internet
UNDERHÅLL Byte av befintliga balkonger på Kammakargatan mot gården (4 st) pga uttjänt ytskikt.  Ca 250 000.
ENERGIBESPARING Byte/uppgradering av styrenhet till undercentralen. Värme,vatten och fläktar. Ca 100 000
UNDERHÅLL Renovering och försäljning av hyreslägenhet Drottninggatan.
UNDERHÅLL Fasad och balkonger - uttjänt ytskikt mot Kammakargatan. Ca 700 000
ANSVAR Genomgång av Brandgruppen i restaurang Kammakargatan gällande brandsäkerhet. Ca 10 000
UNDERHÅLL Byte av uttjänt avloppsrör ut till gatan- Drottninggatan ca 10 000
UNDERHÅLL Fortum uppgraderar fjärrvärme in i fastigheten.
UNDERHÅLL av gårdars tätskick. Ca 21.000
ENERGIBESPARING Underhåll yttre fönsterbågar, montering spaltventiler (OVK) samt nya buller/energi glas Drottninggatan mot gården. Ca 250.000

2013
UNDERHÅLL Genomgång och åtgärder i stora lokalen Drottninggatan enligt brandinspektion utförd av Brandgruppen.
UNDERHÅLL av tak. Ca 50.000
UNDERHÅLL Byte av expansionskärl (värme) Ca 70 000
ANSVAR Snösmätningsanläggning installeras mot gatan samt fläkthus. Fastighetsägarens ansvar.  Ca 120.000
UNDERHÅLL Rengöra/underhålla entréemattorna. Ca 8 000
ENERGIBESPARING Trapphus-balkongernas ytskikt på Drottninggatan. Ca 300.000
UNDERHÅLL/TRIVSEL Vi snyggar till lanterninen på gården och byter plåt Ca 40 000
UNDERHÅLL Spolning av fastigheternas nedre delar.
TRIVSEL Nya balkonger mot gården.
UNDERHÅLL Vi har rensat och satt igen gamla avloppsrör och dylikt i källaren Drottninggatan som skapar dåligt lukt i källare och lokal.
ANSVAR Nya dörrar (6 st) enligt brandmyndighetens krav till lokal (fastighetens ansvar) och källare Drottninggatan Ca 150.000
UNDERHÅLL 2 nya golvbrunnar i källaren Drottninggatan och i lokalen Kammakargatan
UNDERHÅLL Nya element i lokalen Kammakargatan
UNDERHÅLL Målning/underhåll fönster gatuplan Kammakargatan.
UNDERHÅLL Identifiering av vattenläcka från 2012. Hittat problemet och åtgärdat.
ENERGIBESPARING Underhåll/renovering av fönster och fönsterbläck mot Kammakargatan,montering av spaltventiler. Ca 500.000

ENERGIBESPARING Tillverkning av nya fönster med energiglas i trapphuser Kammakargatans. Ca 120.000

UNDERHÅLL Total sanering och renovering av en hyreslägenhet pga svår social misär. Ca 400.000.

UNDERHÅLL Installation av "filter" för att minska partiklar i vårt värmesystem för Drottninggatan.
 

2012

ANSVAR Enligt lagen om energideklaration har föreningen köpt en energideklaration i samarbete med ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Ca 16.000

ENERGIBESPARING Nya dörrar/överfönster på balkonger gårdshuset Kammakargatan med isolerglas/dörrar som håller tätt. Ca 100.000

UNDERHÅLL Målning av lilla plåthuset Kammakargatans gård. Ca 12.000

ENERGIBESPARING Underhåll av ventilationssystem för lokaler.

UNDERHÅLL Årlig besiktning av tak och div åtgärder. Ca 24.000:-

ENERGIBESPARING Underhåll av värmesystemet/element Ca 100.000:-

UNDERHÅLL Målning av golv i källaren Drottninggatan

UNDERHÅLL Diverse källarförråd Drottningatan

UNDERHÅLL Källare Drottninggatan efter vattenläcka
 

2011

UNDERHÅLL Renovering och underhåll av lokalen Drottninggatan Ca 500.000

UNDERHÅLL Renovering och underhåll av varuintag Kammakargatan Ca 500.000

UNDERHÅLL Förlängning av skorsten för kakelugn/spis

ENERGIBESPARING Uppdatering/byte av lysvreden i gemensamma ytor.

ENERGIBESPARING Underhåll av ventilationssystem för lokaler. Ca 70.000

UNDERHÅLL Spolning av stammar lokaler
 

2009

UNDERHÅLL Fasad mot Drottninggatan

UNDERHÅLL Fönster mot Drottninggatan
 

2007
UNDERHÅLL Nya Entrédörrar båda fastigheterna
UNDERHÅLL Spolning av stammar i båda fastigheterna
 

2005

ENERGIBESPARING Ny undecentral fjärrvärme - samt ihopslagning av abonnemang till ett
 

2004

UNDERHÅLL Ny hissmotor Kammakargatan
 

2003

UNDERHÅLL Ny balkong mot gård 4404 Kammakargatan
 

2002

UNDERHÅLL Nytt tak - båda fastigheterna

UNDERHÅLL Fasad mot gård i båda fastigheterna
UNDERHÅLL Trapphus i båda fastigheterna

UNDERHÅLL Hisskorg Drottninggatan

UNDERHÅLL Fönster mot gård i båda fastigheterna

UNDERHÅLL Fönster mot gata i båda fastigheterna nya maskiner

UNDERHÅLL Tvättstuga som  servar båda fastigheter

UNDERHÅLL Balkong mot Kammakargatan 4408 Ytskikt/ räcke
 

1999-2001

UNDERHÅLL Nya badrum i båda fastigheterna

UNDERHÅLL Nya VVS stammar i båda fastigheterna

UNDERHÅLL Ny el i båda fastigheterna

UNDERHÅLL Ny gårdsbeläggning på båda gårdarna